free bootstrap templates

Praatplaten

Platform Mantelzorg Amsterdam
Handout

Planning Spoorzone Zuidwest
Haarlem

Visie op leren 
College De Heemlanden

Jaarplan
O.B.S De Regenboog

Aanpak schooluitval
MBO Rijnland

Professionalisering Leerplicht op Bonaire
Bureau Leerlingzaken via Ministerie OC&W

Meestal bestaat een opdracht uit de volgende stappen:

  1. Vooraf afstemmen om een beeld te krijgen van de opdracht, inventariseren wat er in beeld moet worden gebracht en bepalen waar de nadruk komt te liggen (deelboodschap).
  2. Ik ga aan de slag en stuur een conceptschets op om te checken dat het beeld dat ik voor oog heb aansluit het vraagstuk.
  3. Na goedkeuring werk ik het ontwerp verder uit.
  4. Het technisch in orde maken en finaliseren.
  5. Het exporteren, drukklaar maken en opdelen van de beelden op verschillende formaten voor digitaal gebruik, zodat de visual online, in presentaties en in drukwerk hergebruikt kan worden.

Een proces met veel controlemomenten

Informatiedesign

Visualisaties in nauwe samenwerking met onderzoekers.
Denk aan diverse visualisatiemethoden: zoals grafieken, kaarten en infographics. Aangepast voor smartphones of drukwerk.

Complexity minerals model
Dirk Jan Koch _ Radboud Universiteit

CGT (Cognitieve gedragstherapie) hulpmiddelen
Betekeninsanalyse- / Functieanalysemodellen
Rebecca Warner

Teken je verhaal

+31 06 11 92 72 40
info(at)tekenjeverhaal.nu

Zomerhofstraat 84
3032 CM Rotterdam 

NL86KNAB 0258135921

KvK: 67702244